STAVEBNÍ PORADENSTVÍ

STAVEBNÍ PORADENSTVÍ

Naším cílem je efektivně provádět poradenskou činnost ve stavebnictví s maximální snahou vyhovět představám a přáním našich zákazníků. 

Nabízíme kompletní servis pro investory ve stavebnictví. Zajišťujeme pro své klienty nezávislou kontrolu, vyhodnocujeme rizika, optimalizujeme náklady napříč celým průběhem stavebního díla. Průměrně se dá ušetřit 10% – 30% z celkových nákladů na výstavbu.

Dle požadavku investora zajišťujeme řízení projektu nebo jen vybraných fází - při projektové přípravě, územním a stavebním řízení, jednaní s dotčenými úřady, zajišťovaní povolení, průzkumů, výběrová řízení, spolupráce při výběru zhotovitele, sestavování a kontrola rozpočtů, smlouva o dílo se zhotovitelem, kontrola zhotovitele na stavbě, kontrola fakturace a příprava dokladů k úspěšné kolaudaci, kontrola kvality díla.

Veškeré úkony provádíme výlučně v zájmu investora.

Stavíte dům? 

Nikdy není pozdě ušetřit! 

Investice do poradenství se vždy vyplatí!